Ongewenst gedrag

Ongewenst gedrag is gedrag dat door anderen als onprettig of onwenselijk wordt ervaren. Maatgevend is dus niet hoe het gedrag is bedoeld, maar hoe iemand dit gedrag ervaart.

 

Agressie, geweld, pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie en pesten zijn allemaal vormen van ongewenst gedrag die bij medewerkers tot werkstress kunnen leiden. Bij iemand die te maken heeft met ongewenst gedrag, wordt het gevoel van eigenwaarde aangetast. De mogelijke gevolgen hiervan zijn gezondheidsklachten als overspannenheid, depressie, angststoornissen en burn-out. Fysiek geweld kan ook tot lichamelijk letsel leiden.

Aanpak ongewenst gedrag

Bij de aanpak van ongewenst gedrag onderscheidt de arbocatalogus twee typen gedrag:

  1. Ongewenst gedrag van patiënten, bezoekers of familie tegenover medewerkers
  2. Ongewenst gedrag van collega’s tegenover andere collega’s