Ongewenst en grensoverschrijdend gedrag

Ongewenst gedrag is gedrag dat door anderen als onprettig of onwenselijk wordt ervaren. Grensoverschrijdend gedrag is gedrag dat persoonlijke of algemeen geldende waarden en normen schendt en grenzen overschrijdt. Agressie, geweld, pesten, discriminatie en seksuele intimidatie zijn allemaal vormen van ongewenst en grensoverschrijdend gedrag. Het risico van ongewenst en grensoverschrijdend gedrag kan leiden tot (het toenemen van) werkstress, ziekteverzuim en uitstroom van personeel. Voorkomen en tegengaan van ongewenst en grensoverschrijdend gedrag levert een bijdrage aan een gezond en veilig werkklimaat en -cultuur. Maatgevend is niet hoe de persoon het gedrag bedoelt, maar hoe het slachtoffer dit gedrag ervaart.

Aanpak ongewenst en grensoverschrijdend gedrag

Bij de aanpak van ongewenst en grensoverschrijdend gedrag onderscheidt de arbocatalogus twee typen gedrag:

  1. Ongewenst en grensoverschrijdend gedrag van patiënten, bezoekers of familie tegenover medewerkers
  2. Ongewenst en grensoverschrijdend gedrag van collega’s en/of leidinggevende(n)