Ongewenst gedrag

Haalt iemand koffie voor de hele afdeling, maar wordt u stelselmatig overgeslagen? Maakt iedereen zogenaamd grappige opmerkingen over uw huidskleur? Maakt iemand dubbelzinnige opmerkingen en gebaren? Kijkt iemand op een intimiderende manier naar u? Zoekt iemand steeds doorzichtiger toenadering tot u met doorzichtige smoesjes? Ongewenst gedrag is gedrag dat door uzelf of anderen als onprettig of onwenselijk wordt ervaren. Maatgevend is dus niet hoe het gedrag is bedoeld, maar hoe u of iemand uit uw omgeving dit gedrag ervaart. 

Agressie, geweld, pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie en pesten zijn allemaal vormen van ongewenst gedrag die bij medewerkers tot werkstress kunnen leiden (zie ook Wegwijzer Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen). Bij iemand die te maken heeft met ongewenst gedrag, wordt het gevoel van eigenwaarde aangetast. De mogelijke gevolgen hiervan zijn overspannenheid, depressie, angststoornissen en burn-out. Daarnaast kan fysiek geweld – ook een vorm van ongewenst gedrag – leiden tot lichamelijk letsel.

Het risico van ongewenst gedrag kan leiden tot (het toenemen van) werkstress, een vertrekwens, ziekteverzuim en uitstroom van personeel. Een veilige werkomgeving zonder ongewenst gedrag levert een bijdrage aan een gezond en veilig werkklimaat en -cultuur.

Aanpak ongewenst gedrag

Bij de aanpak van ongewenst gedrag onderscheidt de arbocatalogus twee typen gedrag:

  1. Ongewenst gedrag van patiënten, bezoekers of familie tegenover medewerkers
  2. Ongewenst gedrag van collega’s tegenover andere collega’s