Parenteralia: Injectievloeistof (klasse C)

Blootstelling

Bij het werken met injectievloeistoffen kan blootstelling plaatsvinden bij:

 • het voor toediening gereedmaken (oplossen poeder voor injectievloeistof, optrekken in spuit);
 • het toedienen;
 • het deponeren van de gebruikte materialen in het SZA-vat.

Uitgangsprincipes

 • Voor toediening gereedmaken vindt plaats in een veiligheidswerkbank klasse 2.
 • Er wordt gewerkt met (semi-)gesloten systemen.
 • Spuit met medicatie wordt aangeleverd met y-systeem, voorgevuld met neutrale infusievloeistof of lucht als dat niet mogelijk is wordt een andere geschikte barrière overwogen.
 • Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen (handschoenen en overschort met lange mouwen).
 • Voer de gebruikte materialen af via het SZA-afval.

Benodigd materiaal

 • Veiligheidswerkbank klasse 2
 • Handschoenen
 • Overschort met lange mouwen
 • Voorgeschreven geneesmiddel en eventueel oplosmiddel
 • Spuit
 • Naald of spike
 • Toedieningsnaald of dopje
 • Disposable onderlegger (celstofmatje)
 • SZA-vat

Werkwijze

Voor toediening gereed maken:

 • Werk in een veiligheidswerkbank, klasse.
 • Reinig de handen conform het protocol handhygiëne.
 • Trek handschoenen en overschort met lange mouwen aan.
 • Werk op een disposable onderlegger.
 • Los zo nodig de medicatie op in het voorgeschreven oplosmiddel.
 • Trek de benodigde hoeveelheid vloeistof op in de spuit.
 • Sluit de spuit af met een connector, dopje of andere geschikte barrière.
 • Deponeer de gebruikte materialen in het SZA-vat.
 • Als niet direct wordt toegediend:
  • Trek de handschoenen uit en deponeer deze in het SZA-vat.
  • Reinig de handen conform protocol handhygiëne.

Toedienen

 • Trek handschoenen aan.
 • Dien de medicatie toe conform de geldende medische protocollen en lokale werkafspraken.
 • Deponeer de gebruikte materialen in het SZA-vat.
 • Trek de handschoenen uit en deponeer deze in het SZA-vat.
 • Reinig en verzorg de handen conform protocol handhygiëne.