Wet- en regelgeving

De volgende bepalingen zijn van toepassing. Slechts een deel van onderstaande artikelen is van toepassing op ongericht werken, het merendeel is van toepassing op gericht werken. Klik op het artikel en u wordt doorgeleid naar de betreffende regelgeving.

  • Arboportaal
  • Wet milieugevaarlijke stoffen
  • De EU richtlijn bevat relevante bepalingen.