Werken tijdens zwangerschap en gedurende de periode van borstvoeding

Bij zwangerschap (of een ouderschapswens) is er sprake van aanvullende wet- en regelgeving en is informatie nodig over de speciale gevaren en noodzakelijke maatregelen in verband met zwangerschap. De aanvullende maatregelen zijn nodig ter bescherming van het ongeboren kind, bescherming van de zuigeling (borstvoeding) en de medewerkster zelf.

In ieder geval is een nadere risicobeoordeling nodig als met de ziekteverwekkers uit de onderstaande tabel wordt gewerkt:


Download tabel

Bovenstaande lijst is niet volledig. De beoordeling of werkzaamheden te risicovol zijn, is maatwerk. Dit zal per afdeling en functie ingevuld moeten worden. Dat vraagt de inzet van deskundige ondersteuning.

De aanvullende maatregelen kunnen pas getroffen worden nadat de medewerkster haar werkgever (leidinggevende) heeft geïnformeerd. Vervolgens organiseert de werkgever het werk van een zwangere werknemer en werknemer die borstvoeding geeft zodanig dat de arbeid geen gevaren met zich kan brengen voor haar veiligheid en gezondheid en geen terugslag kan veroorzaken op de zwangerschap of de borstvoeding. Hoe moet dit? Ook dit is maatwerk waarbij deskundig advies nodig is.

Van belang zijn de vragen: kan de medewerkster immuun zijn voor de ziekteverwekker? En zo ja, is ze dat dan ook? Vervolgens moet worden bepaald welke vervolgstappen nodig zijn (zie ook bovenstaande tabel).

De beleidsregels (zie hieronder bij bronnen) geeft een overzicht van bepalingen en spelregels bij medewerkers die zwanger willen worden, zwanger zijn en/of borstvoeding willen geven tot maximaal 6 maanden na de zwangerschap. 

Voorlichting aan zwangere werknemers is van belang. Hierin schenkt men aandacht aan risico’s van het werk voor werknemer en haar (ongeboren) kind en de genomen maatregelen om deze risico’s te voorkomen. Bij deze voorlichting wordt ook aandacht besteed aan de rustruimte binnen het bedrijf. Voorlichting vindt plaats binnen twee weken nadat de zwangere werknemer aan de werkgever gemeld heeft zwanger te zijn. Tevens geeft de werkgever voorlichting aan de werknemer vóór het bevallingsverlof over de risico’s van het werk voor de pas bevallen werknemer en de genomen maatregelen om deze risico’s te voorkomen. Deze voorlichting betreft ook informatie inzake risico’s van het werk voor kwaliteit en kwantiteit van de borstvoeding en de genomen maatregelen om deze risico’s te voorkomen.

Niveau maatregel

Preventieve maatregelen

Randvoorwaarden

Startpunt voor goede maatregelen is dat de werkneemster de werkgever (leidinggevende) informeert over de zwangerschap of haar wens om borstvoeding te geven.
Randvoorwaarde is dat werkgevers hieromtrent afspraken op papier hebben staan. Een helder en toegespitst informatiedocument kan hierbij helpen. Kosten kunnen minimaal zijn, terwijl de baten zich moeilijk laten berekenen (goed werkgeverschap, geen aansprakelijkheid, etc.). Goede en onafhankelijke voorlichting inzake dit onderwerp is eveneens een randvoorwaarde.