Het gebruik van lekbakken

Bij het gebruik van lekbakken gelden de volgende voorschriften:

  • Plaats gevaarlijke stoffen, ingedeeld naar gevaarindeling, in aparte lekbakken. In het geval van brandgevaarlijke en explosieve stoffen moet de lekbak de gehele inhoud kunnen opvangen. Voor overige stoffen moet de lekbak de inhoud van de grootste verpakking plus 10% van de inhoud van de overige verpakkingen kunnen opvangen;
  • Plaats zuren en basen in aparte lekbakken;
  • Controleer of het materiaal van de lekbak bestand is tegen de gevaarlijke stof;

Een afwasteiltje is niet geschikt als lekbak