Vaste orale geneesmiddelen: Tabletten en Capsules (klasse B+C)

Blootstelling

Bij het werken met vaste orale geneesmiddelen kan blootstelling plaatsvinden bij:

 • het voor toediening gereed maken (breken of fijnmaken van tablet, openen van capsule, zie richtlijnen tabletten voor sonde en capsule voor sonde);
 • het uit de (strip)verpakking drukken van de tabletten/capsules;
 • het deponeren van alle gebruikte materialen in het SZA-vat.

Uitgangsprincipes

 • Tabletten/capsules worden in hun geheel ingenomen.
 • Laat de patiënt indien mogelijk zelf de handelingen verrichten.
 • Voer de gebruikte materialen af via het SZA-afval.
 • Gebruik handschoenen en voer deze af via het SZA-afval.

Benodigd materiaal

 • Voorgeschreven tablet of capsule
 • Handschoenen
 • Glas water
 • SZA-vat
 • Medicijncupje
 • Nierbekken

Werkwijze

 • Leg de benodigdheden klaar binnen handbereik.
 • Wees op de hoogte van de voorschriften van het geneesmiddel.
 • Controleer juistheid patiëntgegevens, geneesmiddel (dosis en toedieningsvorm).
 • Laat de patiënt de inname zo mogelijk zelfstandig verzorgen:
  • Laat de patiënt voor de inname handen wassen.
  • Laat de patiënt de tabletten/capsules uit de (strip)verpakking drukken in het medicijncupje of kopje, zonder de tabletten/capsules aan te raken.
  • Verzamel de lege strips in het SZA-vat.
  • Laat de patiënt de tabletten/capsules direct vanuit het medicijncupje of kopje innemen met een glas water.
  • Inname bij voorkeur zonder aanraken van de tabletten/capsules (met medicijncupje/kopje/ handschoenen).
  • Laat de patiënt handen wassen.
  • Laat de patiënt melden dat medicatie is ingenomen, zodat het afval opgeruimd kan worden.
  • Trek zelf handschoenen aan.
  • Deponeer, met handschoenen aan, alle gebruikte materialen in het SZA-vat.
  • Trek de handschoenen uit en deponeer deze in het SZA-vat.
  • Reinig en verzorg de handen conform het protocol handhygiëne.
 • Wanneer ondersteuning gewenst is, dan onderstaande stappen volgen:
  • Reinig de handen conform het protocol handhygiëne.
  • Trek handschoenen aan.
  • Druk de tabletten/capsules uit de (strip)verpakking in het medicijncupje of kopje, zonder de tabletten/capsules aan te raken.
  • Verzamel de lege strips in het SZA-vat.
  • Laat de patiënt de tabletten/capsules direct vanuit het medicijncupje of kopje innemen met een glas water.
  • Wanneer de patiënt de tabletten/capsules wil uitspugen dan dient dit in een bekkentje te gebeuren.
  • Deponeer, met handschoenen aan, alle gebruikte materialen in het SZA-vat.
  • Trek de handschoenen uit en deponeer deze in het SZA-vat.
  • Reinig en verzorg de handen conform het protocol handhygiëne.

Good practices

Wanneer de patiënt niet in staat is de tabletten/capsules in z’n geheel in te nemen, kan het suspenderen van tabletten of het openen van capsules een oplossing zijn om de medicatie alsnog toe te dienen. Overleg met de apotheker. Zie voor meer informatie: Werkblad Oraal tabletten voor sonde of Werkblad Oraal capsules voor sonde.

Als een tablet gebroken moet worden, heeft het de voorkeur deze handeling door de patiënt te laten uitvoeren. Overleg met de apotheker als de patiënt daar niet toe in staat is.