Fysieke belasting

Fysieke belasting is een verzamelbegrip voor handelingen die leiden tot belasting van spieren, pezen en skelet. Denk daarbij aan tillen, dragen, trekken en duwen, maar ook aan steeds weer herhalende handelingen, zoals typen (beeldschermwerk) of aan verkeerde werkhoudingen. Een te hoge fysieke belasting kan ontstaan door activiteiten te vaak of verkeerd uit te voeren. Dat kan leiden tot aandoeningen van de nek, rug, schouders, armen, etc.

Patiëntgebonden en niet-patiëntgebonden handelingen

Binnen fysieke belasting onderscheiden we patiëntgebonden en niet-patiëntgebonden handelingen.

 • Patiëntgebonden handelingen gaan over de directe zorg, begeleiding of behandeling van patiënten en revalidanten. De patiëntgebonden handelingen kunnen worden onderverdeeld in:
  • verplaatsing binnen de grenzen van het bed of brancard;
  • horizontale verplaatsingen van de patiënt (van liggen in bed naar liggen op brancard);
  • verplaatsingen van en naar bed, (rol)stoel of toilet;
  • statische belasting (in moeilijke houding werken);
  • manoeuvreren met rollend materieel.
 • Niet-patiëntgebonden handelingen gaan over werkzaamheden die niet te maken hebben met de directe zorg, begeleiding of behandeling van patiënten en revalidanten. Denk daarbij aan het werken in de keuken, bij de technische dienst, schoonmaak, laboratoria en receptie.