Welke gebeurtenissen moet u melden en registreren?

Welke gebeurtenissen u moet melden en registreren is afhankelijk van de afspraken die gemaakt zijn met het bevoegde gezag, bijvoorbeeld de arbeidsinspectie of de milieudienst. Stem in uw organisatie af hoe de interne meldingen en registraties en de meldingen aan het bevoegd uitgevoerd worden. Spreek af met welke deskundige contact opgenomen moet worden. Dit is afhankelijk van het type gebeurtenis.

Intern melden

Meld en registreer de volgende gebeurtenissen uitsluitend intern:

  • Ongevallen met licht letsel en eventueel verzuim;
  • Incidenten met blootstelling aan stoffen en bijna-ongevallen;
  • Prik- en snijverwondingen met blootstelling aan patiëntmateriaal of aan kankerverwekkende stoffen (altijd direct melden).