H- en P-zinnen bestuderen

Laat alle medewerkers die met een gevaarlijke stof gaan werken de meest voorkomende H- en P-zinnen, bestuderen. Deze staan aangegeven op de verpakking, op het veiligheidsinformatieblad of in het register gevaarlijke stoffen. Laat ook de uitgebreide voorlichting bestuderen over de risico’s en de maatregelen in het veiligheidsinformatieblad dat bij de stof hoort. Uiteraard moet u als leidinggevende zelf ook van deze zaken op de hoogte zijn.