Geluid

Hoge geluidsniveaus, die onder meer voorkomen bij muziektherapie, kunnen leiden tot gehoorschade. Het niveau van geluid of de geluidssterkte wordt uitgedrukt in decibel (dB). Het menselijk gehoor is voor sommige toonhoogtes gevoeliger dan voor andere. Om verschillende geluiden te beoordelen op schadelijkheid wordt het geluidsniveau gewogen voor de toonhoogte en uitgedrukt in dB(A).

Meer informatie