Mogelijkheden om de BHV organisatie levend te houden

Aandachtspunten

Aandachtspuntenom de BHV organisatie levend te houden

 • Oefenen met hulpmiddelen die voorhanden zijn (evacuatiestoel, portofoons etc.) Oefen ook eens een stroomstoring, een uitval van gassen etc.
 • Geven van verantwoordelijkheid aan mensen per afdeling/locatie
 • Regelmatige terugkoppeling tussen afdelingen/locaties (rapportage)
 • Organiseren van een excursie naar bijvoorbeeld meldkamer 112, brandweer
 • Het speciaal maken d.m.v. een gezamenlijk etentje, beloning
 • Tonen van benodigde en gehonoreerde budget
 • Status geven door publiciteit, waardering door RvB
 • Communicatie over de voortgang van de BHV via infobulletin, personeelsblad, smoelenboek, intranet, standaard onderwerp op de agenda van bepaalde overleggen
 • Noemen van BHV bij voorlichting aan bezoekers, patiënten(verenigingen)
 • Maken en tonen van video-opnamen van een ontruimingsoefening oid.
 • Organiseren van een themaweek BHV (of aandacht in de week van de veiligheid), inloopmiddagen (hulpmiddelen oefening, advies en deskundigheid, voorlichting brandweer
 • Aandacht in het personeelsblad voor de registratie, melden en geven van oplossingen van (bijna-) incidenten door BHV’ers in de praktijk
 • Aandacht voor de speciale taken van de receptie(s)
 • Dag van de BHV (aan de Dag van de BHV mag je een eigen invulling geven)