Bullet C Good Practices

RI&E Checklist Thermisch binnenklimaat

Deze checklist is een verdiepende vragenlijst over binnenklimaat. Het is vooral gericht op het inventariseren van de klimaatsituatie.

De vragenlijst is afkomstig uit:

Verkorte binnenklimaat-vragenlijst

Om zicht te krijgen op de klimaatproblematiek kan het zinvol zijn om de klachten te inventariseren. De antwoorden kunnen een aanwijzing geven of er sprake is van een probleem en in welke richting de oorzaak gezocht moet worden.

De vragenlijst is afkomstig uit:

Verminderen en beheersen van thermisch discomfort:

  • Houden rekening met de actuele wet- en regelgeving.
  • Houden rekening met de geformuleerde branchenormen.
  • Zijn gebaseerd op een actuele risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E).
  • Zijn, indien de RI&E daar aanleiding voor geeft, gebaseerd op deugdelijke klimaatmetingen.
  • Worden meegenomen in het voorlichtings-, scholings- en of trainingsprogramma van betrokkenen.
  • Worden meegenomen in de procedures en protocollen.
  • Worden getoetst op het daadwerkelijk gebruik dan wel naleving van gemaakte afspraken