Veilig werken met geneesmiddelen

In ziekenhuizen werken veel medewerkers met geneesmiddelen, bij de behandeling van patiënten en bij het doen van onderzoek. Het beroepsmatig omgaan met geneesmiddelen tijdens bijvoorbeeld bereiding en toediening kan echter schadelijk zijn voor de gezondheid en, wanneer je onvoldoende wordt beschermd, op termijn een beroepsziekte veroorzaken. Hoe groot dit gezondheidsrisico is hangt af van het soort geneesmiddel en de omgang ermee. De apotheek van jouw ziekenhuis zorgt voor een actuele lijst van gebruikte geneesmiddelen met gevaarsclassificaties. In de (elektronische) toedienregistratie staat, zo nodig, een waarschuwing voor de gevaren van de stof en risico’s tijdens gebruik. Op deze website vind je wat je zelf kunt doen om veilig te werken met geneesmiddelen en hoe jouw arboadviseur, jouw ziekenhuis en de overheid je daarbij ondersteunen.