De juiste zorg voor uw medewerkers

Naast het volgen van de arbeidshygiënische strategie treft u nog een aantal organisatorische maatregelen en ontziet u risicogroepen.

Organisatorische maatregelen

Veilig werken met gevaarlijke stoffen is vooral een kwestie van goed organiseren:

 • Stel geschikt en deskundig personeel aan;
 • Ken taken toe, bijvoorbeeld m.b.t. voorraadbeheer, registratie;
 • Ken bevoegdheden toe, bijvoorbeeld inkoop;
 • Zorg voor voldoende instructie, periodieke voorlichting en onderricht;
 • Stel schriftelijke werkprotocollen op;
 • Stel veiligheidsvoorschriften op;
 • Stel toegangsregelingen samen;
 • Maak een procedure voor het alleen werken in het laboratorium;
 • Voer een apart beleid voor risicogroepen;
 • Bied een arbeidsgezondheidskundig onderzoek aan;
 • Stel een calamiteitenregeling op;
 • Houd toezicht op de goede uitvoering van bovenstaande regels door uw medewerkers;
 • Zorg voor gevalideerde stoffen informatie.