Narcosegassen

Narcosegassen of inhalatieanesthetica zijn middelen die gebruikt worden bij operaties om de patiënt te verdoven. Deze gassen kunnen ook in de inademingslucht van medewerkers terecht komen en zorgen voor onbedoelde gezondheidseffecten

Veilig werken met inhalatieanesthetica

De inhalatie anesthetica in vloeibare vorm zijn kleurloos en irriterend voor huid en ogen. In dampvorm zijn ze irriterend voor de luchtwegen. Ook zijn dampvormige inhalatie anesthetica zwaarder dan lucht en kunnen ophopen in lagere luchtlagen en daardoor een lokaal zuurstoftekort veroorzaken.

Bronaanpak Narcosegassen

Lachgas is niet het enige inhalatieanestheticum met reproductie toxische eigenschappen. Alternatieve inhalatieanesthetica zijn daarom een deeloplossing. Het bronbeleid dient de toepassing van intraveneuze anesthesie te zijn. Nieuwe generatie anesthesiologen worden opgeleid om geen lachgas meer toe te passen. Trend is dat lachgas hierdoor minder toegepast wordt. 

Andere maatregelen zijn:

  • In programma van eisen bij aanschaf nieuwe anesthesieapparatuur moeten de veiligheidseisen worden meegenomen.
  • Bij nieuw –en verbouw of bij aanpassing van het klimaatsysteem moet worden voldaan aan de richtlijnen uit het ‘Advies Branchecommissie narcosegassen 2010'.

Randvoorwaarden:

Keuze van soort narcosegas is uiteraard van invloed op patientenveiligheid.

Meer informatie:

  • Lees meer over het werken met inhalatieanesthetica in de Arbocatalogus umc’s, die ook toepasbaar is in ziekenhuizen.