Pesten

Pesten is (herhaaldelijk) negatief gedrag van collega’s of leidinggevende waartegen iemand zich niet (meer) verdedigen kan. Het is een gevoelig onderwerp. De goede dialoog met elkaar over het onderwerp, mogelijk in de vorm, van samenwerken aan een positief werkklimaat, blijft belangrijk.   

Of bepaald gedrag als pesten kan worden gedefinieerd, is niet objectief vast te stellen. Soms heeft degene die het grapje maakt, niet door dat de ander dit als pesten ervaart.

Uitgangspunt is dat als iemand bepaald gedrag als pesten ervaart, er maatregelen getroffen moeten worden. Bijvoorbeeld in eerste instantie een gesprek in een veilige omgeving.

Iedereen moet zich veilig kunnen voelen op zijn werk. Door ongewenst gedrag bespreekbaar te maken worden collega’s zich bewust van het effect. Meestal is deze interventie al voldoende om het ongewenste gedrag te laten stoppen.

Wat kun je doen als je pestgedrag meemaakt:

  • Incidenten melden
  • Richtlijn opzoeken op de intranet pagina van je eigen ziekenhuis