Het etiket als handwijzer

U kunt aan een stof of mengsel niet zien wat het is en of het gevaarlijk is. Daarom zijn de etiketten op de verpakking zo belangrijk. Voldoet een etiket niet aan de eisen of als er ook maar enige twijfel bestaat over de inhoud van de verpakking, neem dan contact op met de leverancier.

Informatie etiketten

Op het etiket moet staan:

 • De naam, het adres en het telefoonnummer van de leverancier;
 • De nominale hoeveelheid van de stof of het mengsel tenzij de hoeveelheid elders op de verpakking wordt vermeld;
 • De productspecificatie: de stofnaam en een zogenaamd identificatienummer;
 • Indien van toepassing: gevarenpictogrammen, signaalwoorden, gevarenaanduiding, veiligheidsaanbevelingen en een rubriek met aanvullende informatie.
 • Indien op de werkplek worden uitgevuld voor eigen gebruik of wanneer samengestelde oplossingen worden gemaakt voor eigen gebruik, dient het etiket voorzien te worden van onderstaande informatie:
  • Gebruikersnaam;
  • Aanmaakdatum;
  • Naam van de stof;
  • Gevaarklasse;
  • Gevaarpictogram