Biologische agentia

Kuipen, bassins, leidingen of reservoirs waarin zich één of meer van hierboven bedoelde stoffen of gassen bevinden.

Met de volgende stoffen mogen jongeren onder de 18 jaar slechts werken als er deskundig toezicht is:

  • Stoffen uit de categorieën: ontplofbaar, bijtend of irriterend;
  • Persgassen, onder druk vloeibaar gemaakte gassen, door temperatuurverlaging vloeibaar gemaakte gassen en opgeloste gassen;
  • Stoffen waarvan kankerverwekkende effecten niet zijn uitgesloten (H351);
  • Stoffen waarvan onherstelbare effecten niet zijn uitgesloten (H341);
  • Kuipen, bassins, leidingen of reservoirs waarin zich één of meer van hierboven bedoelde stoffen of gassen bevinden.

Let op:
Kinderen onder de 16 jaar mogen nooit met gevaarlijke stoffen werken.