Criteria

Criteria Biologische agentia

Maatregelen in het kader van het verminderen en beheersen van biologische agentia.

 • Houden rekening met de actuele wet- en regelgeving .
 • Houden rekening met de geformuleerde branchenormen.
 • Zijn gebaseerd op een actuele risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E). De RI&E is voldoet aan de volgende eisen:
  • Ze is gebaseerd op een werkzaamhedenanalyse.
  • Houdt rekening met blootstelling aan bijzondere groepen zoals jeugdigen en zwangeren.
  • Houdt rekening met ruimtelijke aspecten en gebruikte arbeidsmiddelen.
 • Zijn alleen zinvol als tenminste de volgende aspecten aanwezig zijn:
  • Beleid ten aanzien van preventie, vaccinatie en een post-expositieprotocol.
 • Worden meegenomen in het voorlichtings-, scholings- en of trainingsprogramma van betrokkenen.
 • Worden meegenomen in de procedures en protocollen.
 • Worden getoetst op het daadwerkelijk gebruik dan wel naleving van gemaakte afspraken.