Vaste orale geneesmiddelen: Capsules voor Sonde (klasse B+C)

Blootstelling

Bij het werken met vaste orale geneesmiddelen kan blootstelling plaatsvinden bij:

 • het voor toediening gereed maken;
 • het uit de (strip)verpakking drukken van de capsule;
 • het openen van de capsule;
 • het deponeren van alle gebruikte materialen in het SZA-vat.

Uitgangsprincipes

 • Het bewerken (suspenderen, oplossen of openen) van capsules vindt enkel in overleg met de apotheker plaats.
 • Werk in een veiligheidswerkbank klasse 2 (voor klasse C) of stofafzuigkast (voor klasse B).
 • Voer de gebruikte materialen af via het SZA-afval.
 • Gebruik handschoenen, overschort en bij spatrisico een spatbril of spatscherm en voer deze af via het SZA-afval.

Benodigd materiaal

 • Voorgeschreven capsule
 • Handschoenen
 • Overschort met lange mouw
 • Spatbril of spatscherm
 • Spuit van 50-60 ml met passende afsluitdop
 • Wegwerpdrinkbeker
 • Veiligheidswerkbank (klasse 2)
 • SZA-vat

Werkwijze

Capsule openmaken:

 • Leg de benodigdheden klaar binnen handbereik.
 • Wees op de hoogte van de voorschriften van het geneesmiddel.
 • Controleer juistheid patiëntgegevens, geneesmiddel (dosis en toedieningsvorm).
 • Reinig de handen conform het protocol handhygiëne.
 • Werk in een veiligheidswerkbank klasse 2 (voor klasse C) of stofafzuigkast (voor klasse B).
 • Trek handschoenen en overschort aan.
 • Open de capsule door de twee helften voorzichtig uit elkaar te schuiven. Moeilijk te openen capsules kunnen opengeknipt worden.
 • Giet de inhoud van een capsule over in de spuit.
 • Zet de zuiger weer terug op de spuit en druk hem door tot het volumestreepje van 10 ml.
 • Trek ongeveer 20 ml water op in de spuit; de zuiger staat nu bij het volumestreepje van 30 ml.
 • Haal de spuit uit het water en richt de spuitmond direct naar boven, om leeglopen te voorkomen.
 • Plaats de afsluitdop op de spuitmond.
 • Schud de spuit totdat het geneesmiddel uiteen is gevallen.
 • Ontlucht de spuit, tot ongeveer twee ml lucht over is.
 • Voorkom daarbij sproeien door de uitmonding van de spuit af te dekken met een tissue of gaasje.
 • Dien de vloeistof via de sonde toe of laat de patiënt de vloeistof direct vanuit de spuit innemen via de mond.
 • Herhaal dan de stappen vanaf het opzuigen van het water, om te zorgen dat er geen geneesmiddelresten achterblijven in de spuit.
 • Deponeer, met handschoenen aan, alle gebruikte materialen in het SZA-vat.
 • Trek de handschoenen en overschort uit en deponeer deze in het SZA-vat.
 • Reinig en verzorg de handen conform het protocol handhygiëne.

Good practice

De ziekenhuisapotheek voorkomt waar mogelijk dat tabletten of capsules bewerkt moeten worden op de verpleegafdeling, door bijvoorbeeld drank te bereiden of gehalveerde tabletten te leveren.