Werkplezier & Werkdruk

Werkdruk

Werkdruk is iets anders dan het druk hebben op je werk. Zolang je als werknemer de hoeveelheid werk en stress aankunt, hoeft drukte niet tot problemen te leiden. Een bepaalde druk kan zelfs helpen om goed te presteren. Maar als de belasting die je ervaart groter wordt dan je belastbaarheid en je werkplezier, is er sprake van een te hoge werkdruk. Meestal gaat het dan om te veel werk in te weinig tijd. Hoe langer werkdruk aanhoudt, hoe meer werkstress dit geeft. Die stress heeft een negatief effect op de gezondheid. Ook werken onder een te lage werkdruk of in een te laag werktempo, is ongewenst. Dit kan ook leiden tot gezondheidsklachten.

Werkplezier

Werkplezier is het vermogen om uit jezelf met plezier het werk te doen wat gedaan moet worden. Bij werkplezier levert je werk meer energie op dan dat het kost. Je krijgt niet alleen plezier in je werk door te doen wat je leuk vindt, maar ook door leuk te vinden wat je doet.  

Werkdruk en werkplezier in balans

Hoe meer werkplezier je hebt, hoe minder snel je werkdruk ervaart. Om meer werkplezier en minder werkdruk te ervaren, is het belangrijk uit te zoeken welke dingen jou energie opleveren (energiegevers) en welke dingen energie kosten (energienemers). Vervolgens kun je kijken of je het werk zo kunt aanpassen dat je meer energiegevers  hebt en minder energienemers.

Beïnvloedingsfactoren

De volgende factoren zijn van invloed op werkdruk en werkplezier:

  • werkcontext
  • werkinhoud
  • regelmogelijkheden
  • persoonlijke kenmerken
  • energiebronnen

Wat kunt u zelf doen?

Meer informatie