Meetinstrumenten

TilThermometer

Met de online TilThermometer brengt u digitaal in kaart wat de fysieke belasting is, wat de zorgzwaarte is en hoe ver u bent met het invoeren van het beleid fysieke belasting. Hiermee brengt u het risico overzichtelijk in beeld op afdelings-, team- of organisatieniveau.

BeleidsSpiegel

De BeleidsSpiegel is een checklist die helpt om de mate van fysieke belasting in uw organisatie in kaart te brengen. Na invullen geeft de BeleidsSpiegel tips over hoe u het beleid op het gebied van fysieke belasting in uw organisatie kunt verbeteren.

RisicoRadar

De RisicoRadar is een instrument waarmee niet-cliëntgebonden activiteiten op fysieke (over)belasting beoordeeld kunnen worden. Met de checklist wordt aan de hand van de Praktijkrichtlijnen Fysieke Belasting gecontroleerd of er sprake is van een risicovolle activiteiten en knelpunten. Het instrument kan gebruikt worden om met een team verbetermogelijkheden te bedenken en te implementeren.