Vertrouwenspersoon

Iedereen moet zich veilig kunnen voelen op het werk. Wanneer er sprake is van ongewenste omgangsvormen, is het belangrijk dat iemand zijn/haar verhaal kwijt kan. Als er een vertrouwenspersoon is aangesteld, kan men hiervoor bij de vertrouwenspersoon terecht. Hij of zij is het aanspreekpunt voor opvang, advies, ondersteuning en begeleiding voor medewerkers die ongewenste omgangsvormen ervaren. Door signalen op te vangen en werknemers en management voor te lichten, heeft de vertrouwenspersoon ook een preventieve werking. De vertrouwenspersoon kan zo een positieve bijdrage leveren aan het creëren van een veilige werkomgeving.

De Wegwijzer Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen is bedoeld voor werknemers, vertrouwenspersonen en werkgevers. Wil je als werkgever een vertrouwenspersoon aanstellen? Dan geeft de Wegwijzer informatie over hoe je dit kunt aanpakken.