Transport

In een ziekenhuis vindt voortdurend transport van gevaarlijke stoffen plaats. Zoals schoonmaakmiddelen, laboratoriumchemicaliën, medicijnen, laboratoriummonsters of narcosegassen. Transport van gevaarlijke stoffen vraagt speciale aandacht. Want ongelukken kunnen leiden tot calamiteiten.

Het interne transport van verschillende stromen gevaarlijke stoffen moeten worden vastgelegd in protocollen specifiek voor de betreffende stroom (bijv. algemeen, oxiderend, gassen, cytostatica, radioactieve stoffen, GGO's, andere biologische agentia, afval, SZA-afval).

Voor het vervoer tussen verschillende locaties (via de openbare weg) zijn de verplichtingen uit het ADR van kracht.