Bedrijfshulpverlening

Bedrijfshulpverlening (BHV) is één van de drie pijlers van brandveiligheid. De andere twee zijn Bouwkunde en Installatietechniek. BHV is een onderdeel van de bedrijfsnoodorganisatie (BNO). Doel van de BNO en daarmee de BHV is het voorkomen van- en beperken van de gevolgen van- incidenten en het zo snel mogelijk weer terugkeren naar de normale situatie. Daarnaast komt aan bod hoe een BHV kan worden opgezet, waaraan gedacht moet worden, hoe de BHV in stand moet worden gehouden en welke rollen er ingevuld moeten worden. Het thema op deze website richt zich op de doelgroep algemene ziekenhuizen en revalidatiecentra. De BHV heeft vaak een directe samenwerking met externe hulpdiensten als brandweer en politie.

In een instelling zijn ten aanzien van de BNO / BHV meerdere rollen te onderscheiden. Uiteraard is niet iedere instelling hetzelfde. De indeling en capaciteit zijn afhankelijk van hoe het intern is ingeregeld.

Naast het feit dat bouwkundige en organisatorische maatregelen georganiseerd moeten zijn, staat er in Artikel 5 van de Arbowet genoemd dat het opstellen van de RI&E nodig is. Door de RI&E worden risico's in kaart gebracht op het gebied van veiligheid en gezondheid en kunnen passende maatregelen genomen worden om deze risico's te beperken of te verwijderen. Zodra de risico’s binnen uw organisatie bekend zijn, dient er maatwerk  opgesteld te worden. Elke organisatie dient vastgelegd te hebben hoe de BHV-organisatie georganiseerd is en welke taken en verantwoordelijkheden de BHV’ers hebben. De grootte en opzet van een is mede daarom ook afhankelijk van de uitkomsten van de RI&E. De rollen, taken en verantwoordelijkheden van de BHV’ers zijn afgestemd op de risico’s in de organisatie.