Bedrijfshulpverlening

De bedrijfshulpverlening (bhv) heeft bij incidenten in ziekenhuizen een belangrijke rol. De bedrijfshulpverlening is het uitvoerende deel van de bedrijfsnoodorganisatie (BNO). De BNO - en dus de bhv - heeft als taak om incidenten te voorkomen, of anders de gevolgen van incidenten te beperken en zo snel mogelijk weer terug te keren naar de normale situatie.

In deze arbocatalogus lees je wat mogelijke incidenten zijn en hoe je moet handelen als zich een incident voordoet. Daarnaast komt aan de orde hoe je de bhv kunt opzetten en in stand kunt houden, en welke rollen er zijn binnen de bhv.