Werktijden

Tijdens uw zwangerschap blijft u zoveel mogelijk uw eigen werk doen, maar daarbij vermijdt u bepaalde risico’s. U heeft als zwangere medewerkster recht op een ‘regelmatig arbeidspatroon’, dat wil zeggen zonder overwerk of nachtdiensten. Voorwaarde is wel dat u uw wensen tijdig kenbaar maakt en dat het geen problemen oplevert voor bijvoorbeeld het werkrooster van de afdeling. Is dat wel het geval, dan overlegt u met uw leidinggevende. Ook heeft u recht op meer pauzetijd: maximaal een achtste deel van uw werktijd. Dus als u acht uur per dag werkt, mag u één uur extra per dag pauzeren. De extra pauzetijd geldt als normale werktijd. Verder heeft u recht op zwangerschapsonderzoek als dat onder werktijd plaats moet vinden en op extra pauzetijd voor borstvoeding of kolven. De pauzetijd voor borstvoeding of kolven geldt tot negen maanden na de bevallingsdatum. De pauzetijd mag niet meer dan een kwart van de werktijd per dienst in beslag nemen. Deze pauzetijd geldt als normale werktijd. Overleg met uw leidinggevende over het tijdstip en duur van de pauzes.