Geluidsdosis

Bepalend of er gehoorschade op kan treden is de geluidsdosis. Dat is de combinatie van het (te hoge) geluidsniveau en (te lange) blootstellingsduur. Het gemiddelde geluidsniveau over een werkperiode van 8 uur heet de dagdosis. Bij een dagdosis hoger dan 80 dB(A) – dat wil zeggen dat de geluidssterkte gemiddeld over 8 uur hoger is dan 80 decibel - spreekt men van schadelijk geluid.  Hinderlijk geluid kan zowel boven als onder de 80 dB(A) liggen. Gehoorschade als gevolg van te hoge blootstelling aan geluid noemt men ook wel lawaaidoofheid