Pagina-inhoud

Preventie van prik-, bijt-, spat-en/of snij-accidenten

Overal waar een potentieel risico is op prik-, bijt- spat- of snijaccidenten moeten maatregelen worden getroffen om dat te voorkomen. De maatregelen zijn afhankelijk van de aard van de werkzaamheden en de mogelijke oorzaken. Het gaat om:

  • Technische maatregelen zoals veilige naaldsystemen en naaldcontainers,
  • Organisatorische maatregelen zoals een goede training van medewerkers, werken in goed verlichte ruimte, nooit lopen met een naald of spuit, maar indien dit nodig deze in een bekkentje leggen, beter is de naaldcontainer zo dicht mogelijk bij de werkplek
  • Zorgvuldig werken:
geen naalden terug steken in hoesjes (re-cappen), naalden niet wegwerpen in vuilniszakken, naaldenbekers slechts vullen tot aan de maximale vulstreep (75% = vol)
  • gebruik van persoonlijk beschermingsmiddelen

De Werkgroep Infectiepreventie (WIP) heeft een richtlijn hoe prik- snij- en spataccidenten zijn te voorkomen. 

Randvoorwaarden

De invulling van het preventiebeleid en de navolging er van is maatwerk. Onderdeel hiervan is voorlichting en training van medewerkers.

Bron(nen)