Parenteralia: Injectievloeistof (klasse B)

Blootstelling

Bij het werken met injectievloeistoffen kan blootstelling plaatsvinden bij:

 • het voor toediening gereedmaken (oplossen poeder voor injectievloeistof, optrekken in spuit);
 • het toedienen;
 • het deponeren van de gebruikte materialen in het SZA-vat.

Uitgangsprincipes

 • Voer de gebruikte materialen af via het SZA-afval.
 • Gebruik handschoenen, overschort en bij spatrisico een spatbril of spatscherm en voer deze af via het SZA-afval.

Benodigd materiaal

 • Handschoenen
 • Voorgeschreven geneesmiddel en eventueel oplosmiddel
 • Spuit
 • Naald of spike
 • Toedieningsnaald of dopje
 • Disposable onderlegger (celstofmatje)
 • Spatbril, spatscherm
 • SZA-vat
 • FFP2-masker

Werkwijze

Voor toediening gereed maken:

 • Reinig de handen conform het protocol handhygiëne.
 • Trek handschoenen aan.
 • Werk op een disposable onderlegger. Disposable onderleggers zijn een eenvoudige manier om blootstelling aan en verspreiding van gemorste geneesmiddelen te voorkómen. Het is ook mogelijk dit doel te bereiken met adequate schoonmaakprocedures.
 • Los zo nodig de medicatie op in het voorgeschreven oplosmiddel.
 • Doe spatbril op.
 • Trek de benodigde hoeveelheid vloeistof op in de spuit.
 • Sluit de spuit af met een connector, dopje of andere geschikte barrière.
 • Deponeer de gebruikte materialen in het SZA-vat.
 • Als niet direct wordt toegediend:
  • Trek de handschoenen uit en deponeer deze in het SZA-vat.
  • Reinig en verzorg de handen conform protocol handhygiëne.

Toedienen:

 • Trek handschoenen aan.
 • Maak gebruik van disposable onderleggers.
 • Dien de medicatie toe conform de geldende medische protocollen en lokale werkafspraken.
 • Deponeer de gebruikte materialen in het SZA-vat.
 • Trek de handschoenen uit en deponeer deze in het SZA-vat.
 • Reinig en verzorg de handen conform protocol handhygiëne.

Good practices

 • Voor toediening gereedmaken vindt plaats in een veiligheidswerkbank, klasse 2.
 • Er wordt gewerkt met (semi-)gesloten systemen.