Componenten van brandveiligheid

Brandveiligheid kent de volgende componenten: ten eerste de beschermingslijn: deze loopt van pro-actie via preventie, preparatie en repressie naar salvage. bij iedere stap horen maatregelen:

 

Stap

Maatregel

Opmerkingen

Pro actie

Planologie

Waar plaatsen we het gebouw, welke risico’s in de omgeving zijn er, hoe is de bereikbaarheid etc

Preventie

Compartimentering,

Detectie, automatische blus installaties, brandveilige inrichting/meubilair

Bouwkundig kan al veel gedaan worden. Denk aan brandwerende scheidingen, lay-out van afdelingen en aantal en locatie van (nood)trappenhuizen. Hoewel blussing hoort bij repressie wordt de installatie van vaste blussystemen onder preventie gerekend.

Preparatie

BHV, noodplan, afstemming OHD, oefenen

Preparatie is voornamelijk organisatorisch. Het betreft hier zowel de interne als de aansluiting met de externe (openbare) hulpverleners (OHD). Dit moet regelmatig geoefend worden.

Repressie

Brandbestrijding en beperking. Ontruiming en evacuatie

Het feitelijke blussen met vaste en draagbare systemen, door zowel in- als externe hulpverleners. Ook het beschermen van aanpalende bebouwing tegen brandoverslag en rook/roetschade hoort hierbij. (Gedeeltelijke) ontruiming kan nodig zijn. Bij grote calamiteiten kan evacuatie gelast worden.

Salvage

Schoonmaak, reparatie, evaluatie, opvang, nabespreken met betrokkenen

Terugkeer naar de normale situatie. Een deel van de acties die hiervoor benodigd zijn, zoals bijv. tijdelijke inhuur van capaciteit bij derden wordt al in de preventiestap geregeld. Het gaat hier om de feitelijke acties