Regelingen, salaris, verlof, ziekte en meer

Regelingen voor salaris, ziekte, vakantie en verlof rondom uw zwangerschap zijn vastgelegd in de Cao ziekenhuizen en binnen uw ziekenhuis. In de cao en op het intranet van uw ziekenhuis vindt u de meest actuele informatie met betrekking tot dit thema. Bij vragen kunt u contact opnemen met de HR-afdeling van uw ziekenhuis. Op het intranet van uw ziekenhuis vindt u ook meer informatie over de mogelijkheden voor kinderopvang.