Ongericht werken

Voor het treffen van de juiste maatregelen om de risico’s van biologische agentia te beperken, maakt men vaak een onderscheid in gericht werken en ongericht werken. Dit onderscheidt wordt ook in de Arbowet gemaakt. Het onderscheid tussen die twee vormen is niet altijd scherp te trekken.

Maar ongericht werken is waar men min of meer onbedoeld in aanraking kan komen met biologische agentia. Dit geldt voor veel verzorgende, verplegende en ondersteunende functies in ziekenhuizen en revalidatiecentra. Hier moeten algemene voorzorgsmaatregelen voldoende bescherming bieden. Voorbeelden van dit type maatregelen zijn hand- en hoesthygiëne, preventie van prik-, bijt-, spat- of snijaccidenten, vaccinatie en preventief consult bij kinderwens of zwangerschap.