Anesthesiologen/anesthesiemedewerkers

Om blootstelling aan inhalatieanesthetica te voorkomen, is het belangrijk om te werken volgens de arbeidshygiënische strategie: beoordeel eerst of bronaanpak mogelijk is. Is dat niet mogelijk, neem dan technische maatregelen om blootstelling te voorkomen.

Als medewerker deelt u in de verantwoordelijkheid voor een gezonde en veilige werkomgeving door een gezond werkgedrag na te streven.

Lees voor meer informatie Zie de bijlage van de de ‘Inhalatieanesthetica in de Arbocatalogus UMC’s’ die ook voor ziekenhuizen geldt.

Lachgassedatie

Maak zoveel mogelijk gebruik van bronafzuiging wanneer u lachgas als pijnbestrijding toedient met een niet-gesloten systeem in situaties waarbij veel kortdurende ingrepen plaatsvinden. Lees meer over veilig werken met inhalatieanesthetica.