Ongewenst en grensoverschrijdend gedrag van collega’s, leidinggevenden, patiënten en bezoekers

Agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak is een ernstig maatschappelijk probleem. Ook binnen de ziekenhuisbranche komt het regelmatig voor. Een toenemend aantal zorgwerknemers krijgt te maken met agressie-incidenten: een verwarde patiënt haalt uit of een familielid scheldt en dreigt. De aanpak Veiligezorg helpt werkgevers en werknemers om agressie en geweld op de werkplek te verminderen. De aanpak van Veiligezorg bevat zeven fasen en is effectief en gericht op maatwerk:

 1. Organisatorische voorbereiding
 2. Probleemanalyse
 3. Beleidsontwikkeling
 4. Convenant
 5. Implementatie
 6. Verbreding
 7. Verankering

Bekijk de volledige aanpak.

Veiligezorg gaat in op:

 1. Agressie voorkomen
 2. Wat te doen bij agressie
 3. Acties na een agressie-incident

Daarnaast deelt Veiligezorg handreikingen en praktijkvoorbeelden om te ondersteunen bij het creëren van een veilige werkomgeving. Agressie tegen zorgmedewerkers valt onder Veilige Publieke Taak. Dit betekent dat een aangifte voorrang krijgt en een hogere straf wordt gevraagd. Bekijk ook de factsheet Veilige Publieke Taak en (gedeeltelijke) Anonimiteit in het Strafproces.

Aanpakken van ongewenst en grensoverschrijdend gedrag

Het aanpakken van ongewenst en grensoverschrijdend gedrag vereist een duurzame verandering. Een integrale benadering kan hierbij helpen. Deze aanpak omvat alle aspecten van de organisatie, betrekt alle betrokkenen en behandelt alle vormen van ongewenst en grensoverschrijdend gedrag. De focus ligt niet alleen op het verminderen van ongewenst gedrag, maar vooral op het bevorderen van gewenst gedrag als basis voor een veilige werkomgeving. De integrale benadering van sociale veiligheid wordt bereikt via vier pijlers:

 1. Sociaal en psychologisch veilig werken: Wat willen we samen bereiken? Hoe willen we samenwerken? Hoe stimuleren we dit als organisatie?
 2. Risicofactoren en preventie: Wat zijn omstandigheden waarin de kans op ongewenst gedrag groter is? En wat doen we ter preventie?
 3. Reageren op ongewenst gedrag: Wat is een gewenste reactie op het moment dat er ongewenst gedrag plaatsvindt? En van wie?
 4. Afhandeling en nazorg: Hoe willen we incidenten afhandelen en welke procedures zijn daarvoor nodig? Hoe bieden we nazorg aan betrokkenen?

De StAZ biedt meerdere tools die algemene ziekenhuizen kunnen gebruiken om sociale en psychologische veiligheid te stimuleren. Wil je meer weten over de integrale benadering? Dan raden we je aan om te beginnen bij het document ‘Integrale benadering bevorderen sociale en psychosociale veiligheid‘.

Wil je meer achtergrondinformatie? Bekijk dan de volgende documenten:

Daarnaast biedt de StAZ een aantal tools aan: