Good Practices

Er zijn geen specifieke inventarisatie-instrumenten voor het bepalen van geluidsniveaus. Een aanwijzing voor hoge geluidsniveaus is de praktijkregel die luidt dat als normale spraakcommunicatie moeilijk is tussen twee mensen die naast elkaar staan het geluidsniveau boven de 80 dB(A) ligt. Een tweede aanwijzing over de geluidsniveaus van muziekinstrumenten is een eerder uitgevoerd onderzoek. Het feitelijke geluidsniveau moet door metingen worden vastgesteld. Dit is het werk van een arbo specialist.

Decibellen rekenen niet zoals eenheden van gewicht of lengte. Want elke 3 decibel meer betekent een verdubbeling van het geluidsniveau. En omgekeerd betekent 3 decibel minder een halvering van het geluidsniveau. Hieronder een overzicht van geluidsniveaus en blootstellingsduur die een vergelijkbare geluidsdosis opleveren. Daarin is te zien dat 1 uur werken bij  een niveau van 89 dB (A) een even hoge dosis oplevert als 8 uur bij een niveau van 80 dB (A).

Geluidsniveau

Blootstellingduur

80 dB(A)

8 uur

83 dB(A)

4 uur

86 dB(A)

2 uur

89 dB(A)

1 uur

Maatregelen in het kader van het verminderen en beheersen van te hoge geluidbelasting:

  • Houden rekening met de actuele wet- en regelgeving.
  • Zijn gebaseerd op een actuele risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E).
  • Zijn gebaseerd op deskundig uitgevoerd geluidsonderzoek
  • Worden gemonitord middels periodiek medisch onderzoek (audiometrie).
  • Worden meegenomen in het voorlichtings-, scholings- en of trainingsprogramma van betrokkenen.
  • Worden meegenomen in de procedures en protocollen.
  • Worden getoetst op het daadwerkelijk gebruik dan wel naleving van gemaakte afspraken