Biologische agentia

Biologische agentia is een verzamelbegrip voor onder meer bacteriën, parasieten, schimmels, virussen en hun afscheidingsproducten. Werken in ziekenhuizen en revalidatiecentra betekent dat je met biologische agentia in contact kan komen. Dit kan via direct contact met bijvoorbeeld bloed, braaksel of urine, inademing van besmette lucht of door snij- of prikwonden.

Biologische agentia kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid. Denk bijvoorbeeld aan infectieziekten. Maar ook overgevoeligheidsreacties, risico’s voor zwangeren of toxische effecten zijn mogelijk.

Risico's

Bij risico’s van biologische agentia in de zorgsector moet je denken aan besmetting met hepatitis A, B en C, hiv, tbc, scabiës, mijt en Clostridium difficile.  Daarnaast moet je rekening houden met uitbraken van griepepidemieën, mazelen, kinkhoest of pandemieën.

Er zijn vier mogelijkheden om de risico’s van biologische agentia te beheersen:

  • Preventie: voorkomen van blootstelling en infectie. Daarbij moet je denken aan bronmaatregelen, technische en organisatorische maatregelen, persoonlijke beschermingsmiddelen en (persoonlijke) hygiënemaatregelen.
  • Vaccinatie: voorkomen van de nadelige gevolgen van een besmetting
  • Postexpositie-profylaxe: maatregelen nadat er blootstelling is geweest, om de nadelige gevolgen te beperken
  • Therapie bij ziekte

De Arbowet hanteert bij de beheersing van arborisco’s de arbeidshygiënische strategie als uitgangspunt.