Werkplezier vergroten

Leidinggevenden kunnen sturen op een goede werkdrukbalans en werkplezier door de werkenergie van de medewerkers te vergroten. Denk aan:

  • Het ontwikkelen van inbreng, betrokkenheid en speelruimte voor medewerkers bij de organisatie en uitvoering van het eigen werk vanuit een heldere, professionele zorgvraagoriëntatie (denk bijvoorbeeld aan een LEAN-aanpak, toepassen van Appriciative Inquiry (AI), formuleren van SMART-doelen).
  • Taken organiseren in zinvol werk, die herkenbaar bijdragen aan goede zorg en tevredenheid van patiënten.
  • Ontwikkelen van teambinding, collegiale samenwerking, aandacht voor elkaar.
  • Zorgen voor passende uitdagingen en mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling en de ontwikkeling van competenties.
  • Regelen van voldoende veiligheid en zekerheid voor medewerkers en patiënten.
  • Ruimte voor humor en eigenheid.
  • Het organiseren van zeggenschap van medewerkers over de eigen inzet (binnen transparante kaders).
  • Zorg dragen voor relevante, tijdige en heldere informatie-uitwisseling en overleg.
  • Ontwikkelen van een open cultuur en een goed werkklimaat, waarin werkdruk bespreekbaar is.
  • Belonen en waarderen van goede resultaten, positief gedrag, professionaliteit en collegialiteit. Leren van fouten, gericht op oplossingen.