Parenteralia: Infuusvloeistof (klasse B)

Blootstelling

Bij het werken met infuusvloeistoffen kan blootstelling plaatsvinden bij:

 • het voor toediening gereedmaken (oplossen poeder voor infuusvloeistof, bijspuiten bij infuus).
 • het toedienen (aankoppelen infuus).
 • het deponeren van de gebruikte materialen in het SZA-vat.

Uitgangsprincipes

 • Voer de gebruikte materialen af via het SZA-afval.
 • Gebruik handschoenen, overschort en bij spatrisico een spatbril of spatscherm en voer deze af via het SZA-afval.

Benodigd materiaal

 • Voorgeschreven geneesmiddel, eventueel oplosmiddel en infuusvloeistof
 • Spuit
 • Naald of spike
 • Handschoenen
 • Overschort met lange mouwen
 • Spatbril of spatscherm
 • Disposable onderlegger (celstofmatje)
 • SZA-vat

Werkwijze

Voor toediening gereed maken:

 • Reinig de handen conform protocol handhygiëne.
 • Trek handschoenen aan.
 • Werk op een disposable onderlegger. Disposable onderleggers zijn een eenvoudige manier om blootstelling aan en verspreiding van gemorste geneesmiddelen te voorkomen. Het is ook mogelijk dit doel te bereiken met adequate schoonmaakprocedures.
 • Los zo nodig de medicatie op in het voorgeschreven oplosmiddel, met FFP2-masker op.
 • Doe spatbril op.
 • Sluit het toediensysteem aan het infuus en vul het lijntje met infuusvloeistof of lucht.
 • Spuit de benodigde hoeveelheid geneesmiddel bij in het infuus.
 • Etiketteer het infuus.
 • Deponeer de gebruikte materialen in het SZA-vat.
 • Als niet direct wordt toegediend: Trek de handschoenen uit en deponeer deze in het SZA-vat.
 • Reinig en verzorg de handen conform protocol handhygiëne.

Toedienen:

 • Trek handschoenen aan.
 • Controleer de juistheid gegevens patiënt, geneesmiddel (dosis, houdbaarheid, toedieningsvorm).
 • Maak gebruik van disposable onderleggers.
 • Dien de medicatie toe conform medisch protocol.
 • Deponeer de gebruikte materialen in het SZA-vat.
 • Trek de handschoenen uit en deponeer deze in het SZA-vat.
 • Reinig en verzorg de handen conform protocol handhygiëne.

Good practices

 • Voor toediening gereedmaken vindt plaats in een veiligheidswerkbank klasse 2.
 • Er wordt gewerkt met (semi-)gesloten systemen.
 • Infuus wordt aangeleverd met toediensysteem, voorgevuld met neutrale infusievloeistof of lucht.