Gezondheidsrisico’s

De gezondheidsrisico’s van niet-ioniserende straling zijn afhankelijk van het type straling, dus van de frequentie en golflengte. En de risico’s hangen vaak ook nauw samen met het beoogde medische effect. Zo dient bijvoorbeeld het warmte-effect van infraroodstraling of UV-therapie een medisch doel en is het tegelijkertijd een risico.

Bondig samengevat gaat het om de volgende risico’s:

  • UV-straling: Acute huidaandoeningen, oogletsel, versnelde huidveroudering, huidkanker
  • Zichtbaar licht: Weefselschade, huid- en oogverbranding
  • Infraroodstraling: Warmteschade aan de huid of ogen, troebeling ooglens, weefselschade
  • Radiofrequente straling: Warmteschade aan weefsel.

Andere risico’s hangen vooral samen met de toepassing. Zo kan bij het gebruik van laser brandgevaar een aandachtspunt zijn. Bij MRI zijn de geluidbelasting en rondvliegende metalen voorwerpen of bevriezingseffecten bij sterk gekoelde delen van de magneet een aandachtspunt. Daarnaast maakt MRI ook gebruik van een sterk magnetisch veld dat bepaalde gezondheidseffecten teweeg kan brengen.