Meten en Inventariseren

De blauwdruk RI&E biologische agentia is een instrument in MS-Excel die gebruikt kan worden om een RI&E biologische agentia uit te voeren in bedrijven. Het instrument is vooral gericht op infectieuze agentia. De ontwikkeling van de blauwdruk is gefinancierd door het Ministerie van SZW.

Een algemene en globale risicobeoordeling voor ziekenhuizen en revalidatiecentra ziet er als volgt uit (let wel: deze lijst is niet volledig, wel zijn dit de meest voorkomende typen):

Biologische agentia

Risicogroep:

Cytomegalovirus (CMV)

Zwangeren

Varicella (waterpokken)

Immuungecompromitteerden

Hepatitis A

Medewerkers die onderhoudswerkzaamheden aan riolen verrichten. Medewerkers die reizen naar gebieden waar hepatitis A vaak voorkomt.

Hepatitis B

Medewerkers met kans op bloed-bloedcontact

Hepatitis C

Medewerkers met kans op bloed-bloedcontact

HIV

Medewerkers met kans op bloed-bloedcontact

Rubella (rode hond)

Zwangeren
Medewerkers medische microbiologie die gericht werken met het Rubellavirus
Contacten met kinderen 

Mycobacterium tuberculosis
(TBC)

Medewerkers werkzaam op long(functie) afdelingen

Deze beoordeling moet op maat worden gemaakt voor elke organisatie, afdeling en functie. Een startpunt hiervoor is de verdiepende risico-inventarisatie en –evaluatie over biologische agentia.