Seksuele intimidatie

Onder seksuele intimidatie vallen allerlei vormen van seksueel getinte aandacht die ongewenst en eenzijdig wordt opgelegd. Denk hierbij aan indirecte toespelingen, aanrakingen, seksueel getinte opmerkingen of het versturen of ophangen van seksueel getinte plaatjes op de werkplek. Maatgevend is hoe gedrag ervaren wordt en niet hoe het is bedoeld.

Seksuele discriminatie herkennen

Er kan sprake zijn van seksuele intimidatie op het werk als iemand te maken krijgt met dubbelzinnige opmerkingen en grapjes die te maken hebben met seksualiteit en intimiteit. Ook onnodig lichamelijk contact valt onder seksuele discriminatie, zoals over de schouder leunen, hand op de rug leggen bij het voor laten gaan, klap op het achterwerk geven of stevig kussen als een verjaardag op het werk wordt gevierd.

Als iemand seksuele intimidatie ervaart, kan hij het volgende doen:

  • Meld het incident (via vertrouwenspersoon of via het meldsysteem van je organisatie)
  • Raadpleeg de richtlijnen die jouw organisatie heeft, zoals bijvoorbeeld op het intranet

Zie voor meer informatie: