Risico-inventarisatie en ‐evaluatie

In deze risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) staan de  belangrijkste gezondheidsrisico’s voor werknemers die werken met magnetic resonance imaging (MRI). Het doel van de verdiepende RI&E is om de risico’s in kaart te brengen en maatregelen te benoemen die ervoor zorgen dat werknemers goed beschermd zijn. Je kunt de RI&E gebruiken om het arbobeleid in je organisatie te updaten. Ook medezeggenschapsraden, afdelingen of arbodiensten kunnen dit document gebruiken als basis voor een beleidsdocument.

Elektromagnetisch velden (EMV)

De aanleiding voor het maken van deze RI&E zijn de elektromagnetisch velden (EMV). In de RI&E staan een korte uitleg over hoe MRI werkt en een toelichting op de aanwezigheid van EMV bij het werken met MRI. Zowel de directe effecten als de indirecte effecten van EMV op de gezondheid van werknemers worden beschreven.

Beheersmaatregelen

In de RI&E staan verschillende beheersmaatregelen. Dat zijn maatregelen die organisaties kunnen nemen om medewerkers te beschermen tegen de verschillende schadelijke effecten van het werken met MRI. Voor elk medium en risico zijn er verschillende beheersmaatregelen. Deze beheersmaatregelen zijn ingedeeld in vier categorieën:  persoonlijk, individueel, collectief  en bron. Voorbeelden van beheersmaatregelen zijn gehoorbescherming, een veiligheidsbril, een evacuatieplan en scholingsprogramma’s.

Verschillende groepen medewerkers

In de RI&E wordt rekening gehouden met alle medewerker die met MRI werken. Daarbij kun je denken aan radiologen, onderzoekers en medisch technici, maar ook ondersteunend personeel zoals schoonmakers,  technici  en dierverzorgers. De medewerkers zijn ingedeeld in twee groepen: medewerkers die frequent met MRI werken en medewerkers die incidenteel in de buurt van een MRI-apparaat werkzaam zijn.

Kwetsbare werknemers

Er is extra aandacht voor kwetsbare groepen werknemers. Dat zijn zwangere medewerkers en medewerkers met implantaten. Voor deze medewerkers zijn er extra beheersmaatregelen opgenomen in de RI&E. Denk hierbij aan het screenen van medewerkers op contra-indicaties.

Deze RI&E is niet getoetst door de Inspectie Sociale  Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW). De RI&E is dan ook geen voorschrift, maar een best practice.

Download hier de Generieke verdiepende RI&E MRI.