Vertrouwenspersoon

Iedereen moet zich veilig kunnen voelen op het werk. Wanneer je last hebt van ongewenst gedrag op de werkvloer, zoals agressie en geweld, discriminatie, seksuele intimdatie of pesten, dan kun je terecht bij een vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon vormt het aanspreekpunt voor opvang, advies, ondersteuning en begeleiding van medewerkers die ongewenste omgangsvormen ervaren. Dit kan zowel gaan over ongewenste omgangsvormen door collega’s en leidinggevenden, als door derden (zoals klanten, patiënten, leerlingen of passagiers). De vertrouwenspersoon is toegankelijk voor alle werknemers van een organisatie, zowel werknemers in vaste dienst als werknemers met een tijdelijk of flexibel contract.

De Wegwijzer Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen verschaft informatie en beschrijft de stappen die je kunt doorlopen wanneer je een vertrouwenspersoon nodig hebt.

Ben je een vertrouwenspersoon of wil je vertrouwenspersoon worden? Dan geeft de Wegwijzer informatie over onder andere de rol van de vertrouwenspersoon, opleiding en randvoorwaarden.