Wet en regelgeving / Beleid

De organisatie is verplicht om beleid te voeren om werkdruk te voorkomen en beheersen. Met als doel om te werken aan een gezond en veilig werkklimaat. De invulling en uitvoering van dit beleid  is per organisatie verschillend. Onderdelen  van dit beleid  kunnen zijn:

  • Opvang en nazorg na incidenten
  • Meldportaal voor incidenten
  • Roosterbeleid
  • Klachtenregeling
  • Vertrouwenspersoon

Arbowet

Artikel 3 lid 2 psychosociale arbeidsbelasting. art. 3 lid 2 Arbobeleid

Arbowet

Artikel 5: Inventarisatie en evaluatie risico's

https://wetten.overheid.nl/BWBR0010346/2019-01-01/#Hoofdstuk2_Paragraaf_3_Artikel5

Arbobesluit

Art. 2.15  Maatregelen ter voorkoming van psychosociale arbeidsbelasting