Wet en regelgeving en beleid

De organisatie is verplicht om beleid te hebben dat werkdruk voorkomt en beheerst. Het doel van het beleid is om een gezond en veilig werkklimaat te creëren voor alle medewerkers. De invulling en uitvoering van dit beleid is per organisatie verschillend. Onderdelen van het beleid  kunnen zijn:

  • Inventariseren: MO/RI&E
  • Voorlichting geven

Wet- en regelgeving

Er is ook wet- en regelgeving die helpt bij het verlagen van werkdruk en het voorkomen van werkstress. Enkele voorbeelden: