Ergocoaches

Ergocoaches zijn medewerkers die een extra verantwoordelijkheid op zich hebben genomen voor de preventie van fysieke belasting op hun afdeling. Hierbij gaat de aandacht niet alleen naar tillen, maar naar fysieke belasting in brede zin. Preventie van nek- en schouderklachten krijgt ook veel aandacht.

De ergocoach ondersteunt en begeleidt collega’s, en houdt de aandacht voor fysieke belasting warm. De ergocoach is aanspreekpunt, aanjager én motivator: samen met de afdelingsleiding en de collega's worden bepaalde handelingen en werkzaamheden minder belastend gemaakt of helemaal voorkomen.

De ergocoach krijgt een basisopleiding en bijscholing om goed voorbereid te zijn op de activiteiten. Hierbij wordt rekening gehouden met het werkveld, zoals een zorgafdeling, laboratorium, kantoorafdeling of facilitaire dienst.

De ergocoach staat er niet alleen voor. De activiteiten worden samen met collega's uitgevoerd. De afdelingsleiding heeft een sturende, coördinerende en coachende rol. Vakspecialisten uit het werkveld kunnen een hele belangrijke rol spelen in het succes van de activiteiten.

Meer informatie is te vinden op de website Blijf Inzetbaar van Gezond & Zeker.