Voorraad van meer dan 250 kg of liter

Een opslag van meer dan 250 kg of liter vindt u bijvoorbeeld in de apotheek, centrale magazijnen en bij afvalbeheer. Dergelijke grote voorraden worden opgeslagen in kluizen, opslaggebouwen en vatenparken. Aan deze opslagvoorzieningen worden een groot aantal strenge eisen gesteld. Uw Arbo adviseur kan u hierover alle nodige informatie bieden.