Wet en regelgeving

Het uitgangspunt is dat een organisatie  de wettelijke plicht (zorgplicht) heeft om een  gezond en veilig werkklimaat te creëren. De organisatie dient beleid op te stellen om ongewenst gedrag te voorkomen. Onderdelen van dit beleid kunnen zijn:

  • Incidenten van ongewenste omgangsvormen worden geregistreerd, geanalyseerd en er wordt actie ondernomen als dat nodig is.
  • Ongewenst gedrag is als thema opgenomen in de beleidscyclus van de organisaties.
  • Communicatie over gedragscodes / klachtenregeling en vertrouwenspersoon naar medewerkers en naar patiënten en bezoekers.
  • Het verhalen van  schade op de dader

De volgende bepalingen zijn van toepassing voor ongewenst gedrag. Klik op het artikel en u wordt doorgeleid naar de betreffende regelgeving.

Arboregeling

Artikel

Arbowet

Artikel 3: Arbobeleid

Arbowet

Artikel 5: Inventarisatie en evaluatie risico's