Wet- en regelgeving

Het uitgangspunt is dat een werkgever de wettelijke (zorg)plicht heeft om een gezond en veilig werkklimaat te creëren. De organisatie dient beleid te hebben om ongewenst gedrag te voorkomen. Daarnaast is het belangrijk om het onderwerp te borgen binnen periodieke overleggen als management-overleggen, team overleggen en jaargesprekken.

 Bij ongewenst en grensoverschrijdend gedrag geldt de volgende wet- en regelgeving: