Mengsels

Volgens de definitie kunnen ook mengsels onder de gevaarlijke stoffen vallen. De exacte rekenregels voor de samenstelling hiervoor staan in de Europese Preparatenrichtlijn.

Een mengsel valt onder de gevaarlijke stoffen, wanneer het de volgende gewichtspercentages aan gevaarlijke stoffen bevat:

  • Meer dan 0,1% aan een giftige (cat.1 ,2, 3), kankerverwekkende of mutagene stof;
  • Meer dan 0,3% aan een reprotoxische stof;
  • Meer dan 1,0% aan een verdacht kankerverwekkende, mutagene, giftige (cat 4), bijtende, irriterend of allergeen stof;
  • Meer dan 3,0% van een verdacht reprotoxische stof.