Herkennen

Werkcontext

Omstandigheden binnen de organisatie kunnen ervoor zorgen het werk niet goed uitgevoerd kan worden waardoor een gevoel van werkdruk kan ontstaan. Denk hierbij aan:

 • technische mankementen, of het niet functioneren van programma’s en systemen;
 • ergonomie van de werkplek;
 • gebrek aan hulpmiddelen;
 • conflicten met de leidinggevende of collega’s;
 • reorganisaties die zorgen voor baanonzekerheid;
 • onduidelijke taakomschrijving;
 • veeleisende klanten;
 • te weinig pauzes / vakantie.

Werkinhoud

Ook de inhoud van het werk kan gevolgen hebben voor het ervaren van een gevoel van werkdruk. Denk hierbij aan:

 • te weinig tijd voor een opdracht;
 • hogere kwaliteitseisen aan het werk;
 • werk dat niet aansluit bij opleidingsniveau of ervaring;
 • te zware verantwoordelijkheden;
 • taak variatie;
 • emotionele belasting.

Werkplezier beïnvloeders

Omstandigheden die van positieve invloed zijn op de werkdrukbeleving zoals:

 • invloed op werkverdeling en werkinhoud en tijd.
 • steun van leidinggevende en collega’s
 • inspraak en betrokkenheid
 • ruimte voor pauze en herstel

Persoonlijke en privé omstandigheden

Niet alleen het werk is van invloed op werkdrukbeleving maar ook de persoonlijke omstandigheden. Denk hierbij aan:

 • moeilijk nee kunnen zeggen tegen werk;
 • perfectionisme;
 • niet lekker in je vel zitten. Fysiek en of mentaal.
 • niet de juiste competenties
 • thuissituatie die aandacht opeist.
 • weinig gebruik maken van werkplezier beïnvloeders.

Energie bronnen

Om je werk goed te kunnen doen helpen energie bronnen om de balans in de positieve zin te beïnvloeden. Onderstaand een aantal voorbeelden van energiebronnen.

 • Voldoende afwisseling in je werk
 • Steun van collega’s en leidinggevende
 • Ontwikkelen en ontplooiingsmogelijkheden
 • Ontspanning- /herstelmogelijkheden, zowel tijdens als na het werk

Materiele en immateriële waardering/ complimenten. Zowel geven als ontvangen.