Risicogroep: kinderwens, zwanger en borstvoeding

Bespreek de risico’s van het werken met gevaarlijke stoffen vroegtijdig met medewerkers die een kinderwens hebben, zwanger zijn of borstvoeding geven. U kunt hen ook doorverwijzen naar de bedrijfsarts. Omdat het (ongeboren) kind extra gevoelig is voor sommige van deze stoffen gelden aanvullende maatregelen voor genoemde groepen medewerkers:

  • Zij mogen niet worden blootgesteld aan stoffen die hun gezondheid of de gezondheid van het kind kunnen schaden, zoals kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische stoffen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een lijst gepubliceerd met kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting giftige stoffen;
  • U dient adequate maatregelen te treffen voor het werken met voor de zwangerschap schadelijke middelen;
  • Zij mogen niet werken met lood en loodhoudende stoffen;
  • Zij mogen niet werken met Toxoplasma en het Rubellavirus;
  • Ten aanzien van ioniserende straling bij radioactieve stoffen moet u voor categorie A-werkers de werkzaamheden zo aanpassen dat handelingen met een kans op een hogere dosis wordt vermeden.

Voor de lijst van SZW zie het gedeelte op deze website: Wat doet de overheid.